Usługi z zakresu wyceny nieruchomości

  • wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych, zabudowanych, nieruchomości lokalowych (mieszkalnych i komercyjnych), leśnych, rolnych (w tym plantacji sadowniczych), przemysłowych (hale, magazyny) oraz budynków, budowli, maszyn i urządzeń trwale z gruntem związanych
  • wycena nieruchomości dla zabezpieczenia kredytu bankowego, dla celu sprzedaży, dla celów księgowych, podatkowych, do aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd, ustalenie wartości spadku, darowizny, do ustalenia odszkodowania, określenie wzrostu wartości nieruchomości dla opłaty adiacenckiej   i planistycznej, wycena nieruchomości pod drogi
  • wycena ograniczonych praw rzeczowych (m. in. służebności przesyłu)
  • wykonywanie opinii na temat rynku nieruchomości